Szczegółowy harmonogram przesłuchań

XIII Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
im. Tadeusza Szeligowskiego

Szczegółowy harmonogram przesłuchań

XIII Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
im. Tadeusza Szeligowskiego

Piątek  1 grudnia 2023 r.

Próby grupa II 1.     Milana Biały 8.00 – 8.15
2.     Zofia Biesaga 8.15 – 8.30
3.     Franciszek Cichowski 8.30 – 8.45
4.     Jerzy Dawid 8.45 – 9.00
5.     Tymon Drewnowski 9.00 – 9.15
Oficjalne otwarcie konkursu 9.30
Przesłuchania grupa II 1.     Milana Biały 9.35 – 9.50
2.     Zofia Biesaga 9.50 – 10.05
3.     Franciszek Cichowski 10.05 – 10.20
4.     Jerzy Dawid 10.20 – 10.35
5.     Tymon Drewnowski 10.35 – 10.50
Próby grupa II cd. 6.     Aleksandra Dzieża 10.50 – 11.05
7.     Liya Luo 11.05 – 11.20
8.     Dzianis Pashkouski 11.20 – 11.35
9.     Leon Surdacki 11.35 – 11.50
10.  Szymon Wójcik 11.50 – 12.05
Przesłuchania grupa II cd. 6.     Aleksandra Dzieża 12.10 – 12.25
7.     Liya Luo 12.25 – 12.40
8.     Dzianis Pashkouski 12.40 – 12.55
9.     Leon Surdacki 12.55 – 13.10
10.  Szymon Wójcik 13.10 – 13.25
Obrady Jury 13.30-14.30
Przerwa obiadowa 14.30 – 16.00
Wykład o Patronie Konkursu | Koncert Inauguracyjny  

17.00

Sobota  2 grudnia 2023 r.

Próby grupa III 1.     Aleksandra Ziora 8.00 – 8.20
2.     Samira Gołąbek 8.20 – 8.40
3.     Piotr Szarski 8.40 – 9.00
Przesłuchania grupa III 1.     Aleksandra Ziora 9.00 – 9.15
2.     Samira Gołąbek 9.15 – 9.30
3.     Piotr Szarski 9.30 – 9.45
Obrady Jury 9.45-10.45
Próby grupa I 1.     Ignacy Augustyniak 9.45 – 9.55
2.     Julia Błaszczyk 9.55 – 10.05
3.     Mikołaj Brzostowicz 10.05 – 10.15
4.     Rafał Glodny 10.15 – 10.25
5.     Miłosz Jaskuła 10.25 – 10.35
6.     Aniela Reniecka 10.35 – 10.45
Przesłuchania grupa I 1.     Ignacy Augustyniak 10.45 – 10.55
2.     Julia Błaszczyk 10.55 – 11.05
3.     Mikołaj Brzostowicz 11.05 – 11.15
4.     Rafał Glodny 11.15 – 11.25
5.     Miłosz Jaskuła 11.25 – 11.35
6.     Aniela Reniecka 11.35 – 11.45
Obrady Jury 11.45-12.45
Indywidualne spotkania uczestników i nauczycieli z jurorami 12.45-13.45
Przerwa obiadowa 13.45-15.30
Ogłoszenie Wyników | Koncert Laureatów 16.00
Skip to content