Jury

przewodnicząca jury
Anna Wesołowska-Firlej

Prof. dr hab. (ur. 1949 w Łodzi), swoją edukację pianistyczną rozpoczęła w PPSM i PLM w Łodzi. Jej naturalną kontynuacją były studia w łódzkiej Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w klasie doc. W. Parczewskiego, które ukończyła z wyróżnieniem w 1972. Swoją wiedzę pogłębiała następnie na kursie mistrzowskim pod kierunkiem prof. Guido Agostiego w Hochschule für Musik Franz Liszt w Weimarze oraz w trakcie studiów podyplomowych w wiedeńskiej Hochschule für Musik und darstellende Kunst w klasie prof. Hermana Schwertmanna, które zakończyła uzyskaniem dyplomu w 1977. Swoją działalność artystyczną A. Wesołowska rozpoczęła jeszcze w trakcie studiów w łódzkiej PWSM. W 1971 zdobyła I nagrodę na Międzyuczelnianym Konkursie Muzyki Kameralnej (w kategorii tria fortepianowe). Kolejne laury przyszły w 1974 roku na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym w s,Hertogenbosch w Holandii, gdzie otrzymała dyplom dla najlepszego akompaniatora. W 1976 została laureatką Międzynarodowego Konkursu „Gaudeamus” w Rotterdamie, a rok później była finalistką Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. L.van Beethovena w Wiedniu. Anna Wesołowska jest czynną artystką koncertującą. Występuje zarówno jako solistka, jak i kameralistka z czołowymi muzykami polskimi (m.in. z B. Górzyńską, czy S. Firlejem) i zagranicznymi. Wielokrotnie koncertowała i w Europie, i poza nią – we Francji, Włoszech, w Niemczech, Anglii, Irlandii, Holandii, Rosji, Bułgarii, Austrii, Finlandii, Hiszpanii, Szwajcarii, Kanadzie i na Kubie. Poza działalnością koncertową Anna Wesołowska realizuje nagrania dla radia i telewizji w Polsce, a także dla radiofonii w Niemczech, Anglii, Finlandii, Francji i Hiszpanii. Wielokrotnie współpracowała z takimi firmami fonograficznymi jak WIFON, czy LE CHANT DU MONDE. Do ważniejszych pozycji w jej dyskografii należałoby zaliczyć: H. Wieniawski, Utwory skrzypcowe ( z B. Górzyńską) WIFON, 1989; Antologia miniatury wiolonczelowej (z S. Firlejem) WIFON, 1987; F. Chopin, Utwory kameralne (z S. Firlejem) WIFON, 1987; F. Schubert, Tria fortepianowe (z S. Kosteckim i S. Firlejem, jako Rubinstein Trio) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD); F. Chopin, Sonata g-moll op. 65, Polonez C-dur op.3, Trio g-moll op. 8 (z B. Górzyńską i S. Firlejem) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD); S. Moniuszko, F. Chopin – utwory różne na jeden i dwa fortepiany (z K. Makowską) LE CHANT DU MONDE (nagranie CD).Równolegle z działalnością artystyczną Anna Wesołowska prowadzi działalność pedagogiczną. Zaczynała ją w 1973 jako asystentka w Katedrze Fortepianu swojej macierzystej uczelni. W roku 1981 po przeprowadzonym przewodzie artystycznym, została adiunktem w tejże Katedrze Fortepianu, a w 1985 uzyskała awans na stanowisko docenta. Tytuł profesora nadzwyczajnego nadany jej został w 1991, aktualnie zaś jest profesorem zwyczajnym AM w Łodzi. Praca prof. Wesołowskiej w Akademii Muzycznej w Łodzi to, obok działalności dydaktycznej, także liczne funkcje w strukturach uczelni. W latach 1990 – 93 piastowała ona urząd prodziekana na Wydziale Wykonawstwa Instrumentalnego i Wokalno – Aktorskiego, a w latach 1993 – 99 była prorektorem AM do spraw naukowo – dydaktycznych. W latach 1999 – 2005 była rektorem AM w Łodzi. a w latach 2005 – 2007 kierownikiem Katedry Fortepianu w tejże uczelni. Do 2010 była prezesem Zarządu Fundacji im. Artura Rubinsteina.

Maciej Pabich

Profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Maciej Pabich urodził się w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie rozpoczął swoją edukację muzyczną. Studia pianistyczne ukończył z wyróżnieniem pod kierunkiem prof. Andrzeja Tatarskiego w Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w Poznaniu. Obecnie jest profesorem Klasy Fortepianu w macierzystej Uczelni. Prowadzi też klasę fortepianu w Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej i. J. Kaliszewskiej w Poznaniu. Jego uczniowie i studenci zdobywają laury na ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach. Prowadzi liczne seminaria metodyczne i warsztaty dla nauczycieli i uczniów szkół muzycznych na terenie całego kraju. Jest także zapraszany jako wykładowca mistrzowskich kursów pianistycznych. Często uczestniczy także w pracach jury ogólnopolskich i międzynarodowych konkursów.
Prowadzi ożywioną działalność artystyczną w kraju i za granicą. Koncertuje jako solista recitali, koncertów kameralnych i koncertów symfonicznych w Polsce i wielu krajach Europy. Współpracował z wieloma wybitnymi dyrygentami, m. in. J. Salwarowskim, J. Simonowem, J. Maksymiukiem, A. Duczmal, B. Jarmołowiczem ,M. Pijarowskim, G. Nowakiem. Dokonał wielu nagrań radiowych i telewizyjnych, oraz płyt CD, głównie z muzyką polską. W ostatnich kilku latach dużo czasu poświęcił na odnajdywanie zapomnianych utworów polskich kompozytorów XVIII i XIX wieku, ze szczególnym uwzględnieniem polonezów.
Jest laureatem II nagrody oraz wielu nagród pozaregulaminowych dla najlepszego Polaka na I Międzynarodowym Konkursie Pianistycznym im. F. Liszta we Wrocławiu w 1999 r. W 1997 r. został laureatem Estrady Młodych Festiwalu Pianistyki Polskiej w Słupsku oraz IV Ogólnopolskiego Konkursu Pianistycznego im. F. Liszta we Wrocławiu. Władze samorządowe Poznania w ramach Nagrody Artystycznej Miasta Poznania za 1999 r. przyznały M. Pabichowi Stypendium dla Młodych Twórców. Jury powołane przez Oficynę Wydawniczą „Głosu Wielkopolskiego” przyznało M. Pabichowi „Medal Młodej Sztuki” – prestiżową nagrodę środowiska poznańskiego.
Wraz z żoną Renatą Pabich tworzą duet fortepianowy Paderewski Piano Duo. Ich repertuar obejmuje dzieła na dwa fortepiany i cztery ręce od baroku do współczesności. Zespół koncertuje na terenie kraju i w wielu znaczących ośrodkach kulturalnych Europy.

Obecnie pełni funkcję kierownika Katedry Kameralistyki Fortepianowej w Akademii Muzycznej w Poznaniu.
Został odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej, odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, oraz Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Karol Radziwonowicz

Wybitny pianista, wykształcony w Polsce i USA.
Od wielu lat prowadzi bogatą działalność artystyczną, koncertując z wieloma znanymi orkiestrami symfonicznymi, współpracując wybitnymi dyrygentami. Bierze stale udział w międzynarodowych festiwalach muzycznych – Paryż, Moskwa, Warszawa, Duszniki Zdrój, Quebek, Praga, San Francisco, Berlin, Salzburg, Tokio, Sapporo, Buenos Aires, New Dehli, Sydney, Mediolan, Szanghaj, Pescara, Tel Awiw, Pekin, Baden Baden, Lima, Sajgon, St. Petersburg.
Jego podróże artystyczne prowadzą przez wszystkie kontynenty, a jako solista występował w tak prestiżowych salach koncertowych jak: Carnegie Hall, w Nowym Jorku, Festspielehaus w Salzburgu, Berlińska Filharmonia, Concertgebouw w Amsterdamie, Kitara Concert Hall w Sapporo, Ikebukuro Art Center w Tokio, Pałac Ermitaż w St. Petersburgu, Forbidden City Concert Hall w Pekinie i wiele innych.
KAROL RADZIWONOWICZ jest jedynym na świecie pianistą, którego nagrania utworów Fryderyka Chopina znalazły się na stacji orbitalnej w kosmosie, odtwarzane podczas misji kosmicznej „Endeavour” w 200 rocznicę urodzin naszego genialnego kompozytora. Film z nagraniami pianisty, dokumentujący to wydarzenie otrzymał nagrodę Grand Prix oraz statuetkę „Złotego Anioła ”na Międzynarodowym Festiwalu filmów dokumentalnych w Monaco 2012.
Jako jedyny pianista na świecie dokonał nagrania wszystkich dzieł fortepianowych Ignacego Jana Paderewskiego. Jego nagranie utworów Fryderyka Chopina na fortepian z orkiestrą w wersji kameralnej zostało „Bestsellerem” w Kanadzie w roku 1999. Na płytach kompaktowych utrwalił dzieła fortepianowe Juliusza Zarębskiego i Karola Mikulego. Z okazji Roku Chopinowskiego, na specjalnym fortepianie marki Bösendorfer – model „Chopin” nagrał płytę z arcydziełami chopinowskiej miniatury.
Pianista zajmuje się również działalnością pedagogiczną – od 30 lat zapraszany przez różne uczelnie do prowadzenia klas mistrzowskich zarówno w kraju jak i za granicą. Jest jurorem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych. Jest wykładowcą klasy fortepianu w UMCF oraz ZPSM nr 1 w Warszawie. W dowód uznania jego działalności pedagogicznej pianista został wybrany prezesem polskiego oddziału stowarzyszenia EPTA (European Piano Teachers Association).
Karol Radziwonowicz jest prezesem Międzynarodowego Towarzystwa Muzyki Polskiej im. I. J. Paderewskiego oraz wiceprezesem Towarzystwa im Fryderyka Chopina w Warszawie.

Alina Stawicka

Nauczyciel dyplomowany, ukończyła z wyróżnieniem w roku 1997 Akademię Muzyczną w Poznaniu im. Ignacego Jana Paderewskiego w klasie fortepianu prof. Andrzeja Tatarskiego.
Od 1995 r. pracuje jako nauczyciel w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej nr 2 (gdzie pełni aktualnie funkcję kierownika sekcji instrumentów klawiszowych), zaś od roku 1999 w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu oraz Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej „Szkoła Talentów”.
Brała czynny udział w Kursach Mistrzowskich prof. Wiktora Mierżanowa i prof. Tatiany Szebanowej oraz licznych seminariach pedagogiczno-pianistycznych (Poznań, Kraków, Gdańsk, Wrocław).
W roku 1995 zdobyła III nagrodę na Ogólnopolskim Konkursie Muzyki Kameralnej w Łodzi.
Ceniona kameralistka i pedagog. W swoim dorobku posiada liczne utwory na 2 fortepiany i 4 ręce. W pracy pedagogicznej specjalizuje się w nauczaniu gry na fortepianie oraz prowadzi zespoły kameralne uczniów szkół I i II stopnia.
Juror ogólnopolskich i regionalnych konkursów pianistycznych, przesłuchań CEA oraz wykładowca na kursach i warsztatach muzycznych.
W uznaniu licznych osiągnięć pedagogicznych na arenie międzynarodowej i ogólnopolskiej, otrzymała dwukrotnie nagrodę Prezydenta Miasta Poznania.

Skip to content