Harmonogram konkursu

XIII Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
im. Tadeusza Szeligowskiego

Harmonogram konkursu

XIII Ogólnopolski
Konkurs Pianistyczny
im. Tadeusza Szeligowskiego

XIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS PIANISTYCZNY IM.TADEUSZA SZELIGOWSKIEGO

 

Data Harmonogram Konkursu godzina
1 grudnia 2023 r. Oficjalne Otwarcie Konkursu 9.30
Przesłuchania grupy II 9.35 – 10.50
Przerwa 10.50 – 12.10
Przesłuchania grupy II, cd. 12.10 – 13.25
Obrady Jury 13.30 – 14.30
Przerwa 14.30 – 17.00
Wykład o Patronie Konkursu i Koncert Inauguracyjny 17.00
2 grudnia 2023 r. Przesłuchania grupy III 9.00 – 9.45
Obrady Jury 9.45 – 10.45
Przesłuchania grupy I 10.45 – 11.45
Obrady Jury 11.45 – 12.45
Indywidualne spotkania uczestników i nauczycieli z Jurorami 12.45 – 13.45
Przerwa 13.45 – 16.00
Ogłoszenie wyników Konkursu, Koncert Laureatów 16.00
Wszystkie wydarzenia odbywać się będą w Sali Koncertowej Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia nr 2
Skip to content